1 2 Federico Bartoccini 3 4 5
Bartoccini "Umetnost opeke" Ciglana Bartoccini nastala je na ruševinama drevne peći iz sedamnaestog veka i sve do danas sačuvala tradiciju ručno rađene cigle. Ručno rađena opeka idealna je za prestrukturiranje i izgradnju kuća u polju, vila i starih delova grada. Cigla od terakote valorizuje okolinu i ne menja originalni arhitektonski okvir.
Powered by Costasoft