Obrada


Faze u zanatskoj proizvodnji cigle Nakon vađenja iz majdana, glina se stavlja u "glinište", odnosno na poljanu na otvorenom gde se, zahvaljujući delovanju atmosferskih agenasa (voda, mraz i sunce), podvrgava prvoj prirodnoj fazi obrade. Tek od tog momenta glina se ponovo uzima i meša se sa vodom, pa se na ovaj način dobija gotova smesa, koja je spremna da se oblikuje na radnom stolu.Najosetljivija faza proizvodnje je pečenje. Potrebno je, naime, uzeti svaku pojedinu ciglu, već osušenu i zaglađenu i smestiti je unutar posebnih peći u kojima se dostiže temperatura od oko 1000°C. Razmeštaj komada kao i odabir vremena i temperature pečenja mora omogućiti plamenu da obavije svaki deo cigle, te postizanje jednolikog pečenja cigle koje je neće oštetiti ili deformisati.
Posle pečenja cigla dobija onu čvrstinu koja je čini večnom i onu lepotu zbog koje je već vekovima jedan od najcenjenih materijala. Na ovaj način svaki pojedinačni komad biva majstorski obrađen i poprima razne nijanse, koje jedna uz drugu stvaraju toplu i jedinstvenu oblogu koja može da valorizuje bilo koji ambijent.
Powered by Costasoft